Tối cười: Giao trứng cho ác Tối cười: Giao trứng cho ác
Mời quý vị và các bạn thư giãn buổi tối với mẩu truyện: Giao trứng cho ác.   Anh chồng đi nước ngoài làm việc trong vài năm. Trước[...]